ILUSTRACJA = prestiż

 

Czasami nic lepiej nie zaprezentuje informacji jak ilustracja. Pomagamy firmom zwizualizować innowacyjność ich biznesu, specyfikę ich produktów/usług, tak by było to lepiej zrozumiałe. Za pomocą ilustracji 2D przedstawiamy korzyści, wyjaśniamy procesy, referujemy zagadnienia. Sposób narracji i historia zawarta w ilustracji, mają dotrzeć do precyzyjnie zdefiniowanej grupy docelowej, do której kierowany jest komunikat. Posługujemy się różnymi środkami stylistycznymi dobranymi do poszczególnych realizacji, z których metafora i komizm są naszymi ulubionymi. Tworzymy autorskie ilustracje bitmapowe, wektorowe i kolaże fotograficzne. Przygotowujemy ilustracje na potrzeby druku, jak i zoptymalizowane pliki stosowane w kampaniach internetowych.

 

Korzyści

umiejętność swobodnego rysunku z natury, oddawanie charakteru i nastroju

 

Kiedy? Gdzie?

druki firmowe    /    raporty roczne    /    animacje    /    prezentacje

 

Kompetencje

ilustracje bitmapowe    /    wektorowe    /    kolaże fotograficzne 

 


 

.